ფაკულტეტზე სამეცნიერო ჟურნალი “სახელმწიფო და სამართალი” დაფუძნდა.  

2017  წლის  20  ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა, სადაც საბჭოს წევრებმა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად განიხილეს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე საერთაშორისო  რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული  ჟურნალის „სახელმწიფო და სამართალი“-ს  დაფუძნება.

აღნიშნულთან  დაკავშირებით  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორ ირაკლი გაბისონიამ წარუდგინა საბჭოს წევრებს დებულება და ჟურნალის დაარსების მიზნებზე გაამახვილა ყურადღება. გააცნო  ჟურნალის რედაქტორისა და რედკოლეგიის წევრების შესახებ ინფორმაცია.

ჟურნალი „სახელმწიფო და სამართალი“-ს  მთავარ რედაქტორს წარმოადგენს პროფესორი იოსებ ბაჩიაშვილი და  პასუხისმგებელი მდივანი პროფესორი ქეთევან ჯინჭარაძე, ხოლო რედკოლეგიის წევრები იქნებიან პროფესორები: ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია, ჯემალ გახოკიძე, ქეთევან ქოქრაშვილი, ალექსანდრე ტალიაშვილი, ავთანდილ დემეტრაშვილი, თეოდორე ნინიძე, ზაზა რუხაძე, ალფრედ კურატაშვილი და  უცხოელი პროფესორები: ვალტერ იეშკე (გერმანია), ელიკო წიკლაური-ლამიხი, ელენე გრაჩოვა, მიხეილ მოკეტლიშვილი, ვალერი ბაკუმენკო.

ფაკულტეტის საბჭოს წევრებმა იმსჯელეს შემოთავაზებულ წინადადებაზე, გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები და ერთხმად დაუჭირეს მხარი ფაკულტეტზე დაფუძნდეს საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი „სახელმწიფო და სამართალი“.

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply