ფაკულტეტის პროფესორების საკანონდებლო წინადადება საქართველოში ოჯახში ძალადობის პრობლემების პრევენციათა საკითხებზე,

სტუ -ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორები: მარიამ ჯიქია, სოფო დემეტრაშვილი და კახა ძაგანია, ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ირაკლი გაბისონიას თხოვნითა და ინიციატვით ამზადებენ საკანონდებლო წინადადებას საქართველოში ოჯახში ძალადობის პრობლემების პრევენციათა საკითხებზე, რომელიც ერთი მხრივ ხელს შეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას შესაძლო დანაშაულებრივი ძალადობის შესახებ.
აღნიშნული საკანონდებლო წინადადების თანახმად, ორ კანონში შევა ცვლილებები: რომელთა ძირითადი სიახლე იქნება: 1) ოჯახში ძალადობის გადასვლა დამამძიმებელი გარემოების კატეგორიაში; 2) აქამდე არსებული ფორმალური ხასიათის შემაკავებელი ორდერი გახდება ქმედითი ხასიათის მქოე ინსტიტუტი.
https://fb.watch/hA8YXHID8U/
Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply