ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა

2019 წლის 19 დეკემბერს ჩატარდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბჭოს სხდომა.
საბჭოს სხდომას თავმჯდომარეობდა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია.
საბჭოს წევრებმა განიხილეს და დაამტკიცეს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი.
ასევე, იმსჯელეს და დადებითად შეაფასეს ფაკულტეტზე 2019 წელს მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები და მასში ჩართულ პირთა საქმიანობა. მათ შორის, სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “მტკიცებითი სამართლის” ფარგლებში ირაკლი მინაშვილის ავტორობით გამოცემული ნაშრომი “ციფრული დანაშაულის გამოძიების ტექნიკა და მეთოდიკა”

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply