ფაკულტეტის სტუდენტები ჯონ კაბოტის უნივერსიტეტში

2019 წლის 28 თებერვლიდან სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტები რომში, ჯონ კაბოტის უნივერსიტეტში იმყოფებიან, სადაც მონაწილეობენ გაეროს მოდელირებულ კონფერენციაში. ჩვენი სტუდენტები ნარკოტიკებისა და დანაშაულის კომიტეტში, ასევე, ადამიანის უფლებებისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში მოშაობენ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply