ფაკულტეტის საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა

ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ საბჭოს წევრებს წარუდგინა წლიური ანგარიში, ფაკულტეტზე განხორციელებული საქმიანობის შესახებ, მათ შორის, სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების  შედეგებზე.  დეკანმა მიმოიხილა პრაქტიკული-სამეცნიერო კვლევითი პროექტის „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ ფარგლებში ჩატარებული პირველი სასამართლო პროცესი, მადლობა გადაუხადა პროექტის ხელმძღვანელს, პროფესორ ჰენრი კუპრაშვილს  პირველი წარმატებული პროცესისთვის და  მომავალი ინგლისურენოვანი პროცესებისათვის მენტორების შერჩევაზე გაამახვილა ყურადღება.

პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ ასევე შეაჯამა სამეცნიერო პროექტის „საგამოძიებო სამართლის“ შედეგები და საბჭოს წევრებს გადასცა საგამოძიებო სამართლის წიგნი მეორე, რომელიც სწორედ პროექტის ფარგლებში გამოიცა.

საბჭომ დაამტკიცა პროფესორ-მასწავლებლების მიერ წარდგენილი ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები, მათ შორის, ყურადღება გამახვილდა ტურიზმის სამართალზე, რომელშიც ჩაერთვებიან უცხოეული პროფესორები.

ფაკულტეტის საბჭომ მოისმინა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  ხელმძღვანელის  არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის სამოქმედო გეგმა.

საბჭომ ასევე იმსჯელა სხვადასხვა მიმდინარე საკითხებზე.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply