ყველა საფეხურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

📌📌სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის აგრეთვე, სწავლების დამატებით წელზე მყოფმა სტუდენტებმა (გარდა პირველკურსელებისა) 2018 წლის 8 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით უნდა გააფორმონ სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულებები.📆
რეგისტრაციის მსურველებმა თან უნდა იქონიონ ამონაწერი ბუღალტერიიდან და სწავლების საფასურის ¼ (562 ლარი)📍📍

🚩🚩სტუდენტები, რომლებიც დადგენილ ვადებში არ გადაიხდიან სწავლის საფასურის მეოთხედს და არ გაივლიან რეგისტრაციას შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.🔏

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 10:30-16:30 ბაკალავრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 11:00-19:00 მაგისტრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის დრო: 11:00-19:00 დოქტორანტებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (902ა)ბაკალავრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი:დეკანატი (905ა)მაგისტრებისთვის

📍📍 რეგისტრაციის ოთახი: 914ა დოქტორანტებისთვის

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply