შეხვედრა პირველკურსელებთან

2019 წლის 23 სექტემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პირველ კურსელებს სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით შეხვდნენ ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა. შეხვედრისას დეკანმა მიულოცა სწავლის დაწყება და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ძირეულ საკითხებზე ესაუბრა სტუდენტებს. გააცნო მათ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალი. უპასუხა სტუდენტთა შეკითხვებს. დეპარტამენტსი ხელმძღვანელებმა და პროფესორებმა ისაუბრეს ფაკულტეტზე დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply