ჩვენი პროფესორ-ასისტენტის წარმატება

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და აკადემიური პერსონალი ულოცავს ჩვენს პროფესორ-ასისტენს ქეთევან ცინცაძეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობის დაკავებას.

ჩვენთვის სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ  ქეთევან ცინცაძე 2005-2009 წლებში სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით (გრანტით) სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი დაამთავრა წარჩინებით და მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;ასევე, 2009-2011 წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტი დაამთავრა წარჩინებით და მიენიჭა სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

აღსანიშნავია, რომ მას  2017 წლის სექტემბრიდან – ღია კონკურსის საფუძველზე 4 წლის ვადით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტზე უკავია პროფესორ-ასისტენტის აკადემიური თანამდებობა

 

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply