ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორის ელენა ესკრიჯ-კოსმიჩის საჯარო ლექციები

2019 წლის 28 მაისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის ფარგლებში ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორმა ელენა ესკრიჯ-კოსმიჩმა ჩაატარა საჯარო ლექციები ინგლისურ და რუსულ ენაზე.
ლექციები შეეხებოდა აშშ-ისა და ევროპის ურთიერთობებს 1945 წლიდან დღემდე.
საჯარო ლექცია გახსნა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელიც მიესალმა მოწვეულ პროფესორს და მადლობა გადაუხადა ჩამობრძანესათვის.

ლექცია წარიმართა ინტერაქტიულ რეჟიმში, მოწვეულმა პროფესორმა და სტუდენტებმა გაცვალეს შეხედულებები სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, მიმოიხილეს თანამედროვე რეალობა და მიმდინარე გამოწვევებზეც გაამახვილეს ყურადღება.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply