ცხრილები

მეორე შუალედურის მეოთხე კურსის ცხრილი (სამართალმცოდნეობა)

მეორე შუალედურის მესამე კურსის ცხრილი(სამართალმცოდნეობა)

მეორე შუალედურის მეორე კურსის ცხრილი(სამართალმცოდნეობა)

მეორე შუალედურის პირველი კურსის ცხრილი (სამართალმცოდნეობა)

მეოთხე კურსი საერთაშორისო ურთიერთობები

მესამე კურსი საერთაშორისო ურთიერთობები

მეორე კურსი საერთაშორისო ურთიერთობები

პირველი კურსი საერთაშორისო ურთიერთობები

Расписание II промежуточных экзаменов для студентов русского сектора факультета права и международных отношений по специальности «Международные отношения»

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

GDE Error: Requested URL is invalid