ცხრილები

პირველი კურსის სასწავლო ცხრილი- პირველი კურსი

http://leqtori1.gtu.ge/2016_2017/I/uploads/groups_I_II.html#table_2240_DETAILED

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი Расписание-консультаций