ცხრილები

გრაფიკის გამოცდების ცხრილი

გრაფიკის გამოცდების ცხრილი

ფინალური გამოცდების ცხრილი- მაგისტრატურა

ფინალური გამოცდების ცხრილი- მეოთხე კურსი

ფინალური გამოცდების ცხრილი- მესამე კურსი

ფინალური გამოცდების ცხრილი- მეორე კურსი

ფინალური გამოცდების ცხრილი- პირველი კურსი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი Расписание-консультаций

ინტენსიური სასწავლო კურსების გრაფიკი

ინტენსიური სწავლების ცხრილები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

GDE Error: Requested URL is invalid