ცხრილები

პირველი კურსის შუალედური გამოცდის გრაფიკი

მესამე კურსის შუალედური გამოცდის გრაფიკი

მაგისტრატურის ცხრილი

მეორე კურსის შუალედური გამოცდის გრაფიკი

მეოთხე კურსის შუალედური გამოცდის გრაფიკი

კომპიუტერული ცენტრის გამოცდები

ინტენსიური კურსების ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი Расписание-консультаций

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი