ცხრილები

მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობის სტუდენტებისთვის

მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი მეოთხე კურსისთვის

მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი მესამე კურსისთვის

მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი მეორე კურსისთვის

მეორე შუალედური გამოცდების ცხრილი პირველი კურსისთვის

ინტენსიური სასწავლო კურსების გრაფიკი

ინტენსიური სწავლების ცხრილები

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

GDE Error: Requested URL is invalid