ცხრილები

მეოთხე კურსის პირველი შუალედურის გამოცდების ცხრილი

მესამე კურსის პირველი შუალედურის გამოცდების ცხრილი

მეორე კურსის პირველი შუალედურის გამოცდების ცხრილი

პირველი კურსის პირველი შუალედურის გამოცდების ცხრილი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საკონსულტაციო საათების ცხრილი

GDE Error: Requested URL is invalid