გამოიცა საქართველოს კონსტიტუციის ილუსტრირებული საბავშვო ვერსია

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის “ბავშვთა უფლებების”ფარგლებში და ფაკულტეტის მხარდაჭერით გამოიცა საქართველოს კონსტიტუციის ილუსტრირებული საბავშვო ვერსია.

პროექტზე მუშაობდნენ: სოფო დემეტრაშვილი, თამარ ბარამია, ნატო გუგავა, ნანა ხარაძე, ხატია ვასაძე, ეკა რუსიეშვილი, გიორგი კალანდაძე.

პროექტი სრულად ფინანსდება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply