2018 წელს დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

  1. ,,საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია“ – ხარჯთაღრიცხვა – 52000 ლარი;
  2. ,,საერთაშორისო თანამედროვე ურთიერთობები“ – ხარჯთაღრიცხვა – 87600 ლარი;
  3. ,,ნარკოტიკული დანაშაულის ფენომენი, მისი გამოვლენის, გამოძიების და პრევენციის ტაქტიკა და მეთოდოლოგია“ – ხარჯთაღრიცხვა – 65200;
  4. ,,სამართლიანობის ფილოსოფია და თანამედროვეობა“ –ხარჯთაღრიცხვა 72000 ლარი;
  5. ,,სახელმწიფო სამართლის თეორია“ –ხარჯთაღრიცხვა 44000 ლარი;
  6. ,,ბოსნია და ჰერცოგოვინას პოსტკომფლიქტური სახელმწიფო მოწყობა და მართვა და მისი გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში“. ხარჯთაღრიცხვა – 52800;
  7. ,,სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული“ – ხარჯთაღრიცხვა 36000 ლარი;
  8. ,,განათლების სამართალი” – ხარჯთაღრიცხვა 133200 ლარი
  9. კანტის პოლიტიკური წერილების თარგმნა – ხარჯთაღრიცხვა 21330ლარი
  10. კრიმინოლოგის მონოგრაფიის შექმნის შესახებ”- ხარჯთაღრიცხვა-7200 ლარი.

 

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply