საჯარო ლექცია თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”

2017 წლის 19 დეკემბერს 14:00საათზე  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ასისტენტ-პროფესორი ბაქარ მაცაბერიძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply