გეორგ ლომანის საჯარო ლექცია

2018 წლის 17 მაისს სტუ-ს ადმინისტრაციულ კორპუსში მაგდებურგის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორმა გეორგ ლომანმა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე:”ჯონ როულსის სამართლიანობის თეორიები”. შეხვედრას ესწრებოდა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია და სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ივანე ჯაგოდნიშვილი, ასვეე, სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები. ემერიტუს-პროფესორმა გეორგ ლომანმა თავდაპირველად ისაუბრა ჯონ როულსის ბიოგრაფიული მონაცემების შესახებ, შემდგომ განმარტა მისი შეხედულებები ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით და ძირითადი ყურადღებაა გაამახვილა ჯონ როულსის სამართლიანობის თეორიებზე და მათ განამარტებაზე. შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა, რომელიც შეაჯამა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთირთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply