თინათინ მგელაძის პრაქტიკული ლექცია

2019 წლის 28 მაისს პროექტის – ,,კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში” − ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. ნივთიერებათა, მასალათა და ნაკეთობათა კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის სამმართველოს ექსპერტმა, ქალბატონმა თინათინ მგელაძემ მონაწილეებს ჩაუტარა თეორიული და პრაქტიკული კურსი საფეიქრო ბოჭკოების, მიკრონაწილაკების ექსპერტიზასთან დაკავშირებულ საკითხებთან. პროექტის მონაწილეებმა შეისწავლეს შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას მიკრონაწილაკების მოპოვების, ფიქსაციისა (სპეციალური ფირების მეშვეობით) და ადგილზე სწორად მიტანის ხერხები და მეთოდები. ასევე, დაეუფლნენ ცოდნას კომლექსური ექსპერტიზის დანიშვნისას მიკრონაწილაკების კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის უპირატესობის, მისი მნიშვნელობის გააზრებისა თუ შესაბამისი დადგენილების სწორად გამოტანისა და გადასაწყვეტი საკითხების ზუსტად ფორმულირების შესახებ.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply