პროექტი კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში

გრძელდება სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პრაქტიკული პროექტი “კრიმინალისტიკური ტექნიკა თეორიასა და პრაქტიკაში”, რომლის ხელმძღვანელია მალხაზ ჩიტაია.  2019 წლის 29 მარტს პროექტის ფარგლებში მორიგი ლექცია ჩაატარა სატრანსპორტო ტექნიკურ-ტრასოლოგიური ექსპერტიზის სამმართველოს უფროსმა დავით გველესიანმა.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply