საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი-პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები” თეზისების კრებული

გამოქვეყნდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “თანამედროვე მსოფლიო წესრიგი – პოლიტიკურ-სამართლებრივი გამოწვევები” თეზისების კრებული.

Download (PDF, Unknown)

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply