საზაფხულო სკოლის დახურვა

🛑2019 წლის 5-10 ივლისს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა
„სამართლის თანამედროვე ტენდენციები ევროპული სამართლისა და შედარებითსამართლებრივ ჭრილში“ ჩატარდა.
🔺ინგლისურენოვანი საზაფხულო სკოლა სტუდენტებისთვის   უძღვებოდნენ:

 • Prof. Federica De Robertis

Title of the visiting professorship: Comparative Company Law Prof. of Navigation Law

“Gabriele D’Annunzio” University of Pescara, Department of Economy

 • CSOP and the renewable Energy Sector. A comparative analysis
 • European order for payment procedures and International Litigation
 • Prof. Dr. Andrea Borroni

Title of visiting professorship: Law of Economics

Prof. of International Commercial Law

“Luigi Vanvitelli” University of Campania, “Jean Monnet” Department of Political Sciences

 • Worker’s financial participations
 • Comparative Social company liability
 • Prof. Dr. Marco Seghesio

Professor of Comparative Analysis of Law, Economics and Institutions

“Amedeo Avogadro” University of Piemonte Orientale, Department of Law and Political, Economic, and Social Sciences

 • The Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services under EU Law
 • EU Law and Workplace Discrimination
 • Alessandro Cenerelli

 

University of Campania “Luigi Vanvitelli”, “Jean Monnet” Department of Political Sciences

Prof. of Public Compatative Law

 • Regulatory powers in the European Union
 • Judicial reforms in post-Soviet countrie
 • Prof. Edoardo Gandini

State University of Milan

Professor of Comparative Commercial Law, University of Milan

 • Active labour market policies, a comparative perspective
 • The protection of immaterial rights in the EU

სკოლის დღის წესრიგი :

PANEL 1: NEW ISSUES IN LABOUR LAW

 • WORKER’S FINANCIAL PARTICIPATIONS (BORRONI)
 • CSOP AND THE RENEWABLE ENERGY SECTOR. A COMPARATIVE ANALYSIS (DE ROBERTIS)
 • EU LAW AND WORKPLACE DISCRIMINATION (SEGHESIO)
 • ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES, A COMPARATIVE PERSPECTIVE (GANDINI)
 • EU AGENCIES: STATUS, POSITION AND FUNCTIONS

 

PANEL 2: LAW AND TECHNOLOGY: SCENARIOS AND OUTLOOK

 • BITCOIN, BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACT (BORRONI)
 • EUROPEAN ORDER FOR PAYMENT PROCEDURES AND INTERNATIONAL LITIGATION (DE ROBERTIS)
 • THE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (SEGHESIO)
 • REGULATORY POWERS IN THE EUROPEAN UNION (CENERELLI)
 • THE PROTECTION OF IMMATERIAL RIGHTS IN THE EU (GANDINI)

PANEL 3: THE NEW ROLE OF THE LAWYER IN THE INTERNATIONAL ARENA

 • DRAFTING AN INTERNATIONAL CONTRACT: THE NEW ROLE FOR A LAWYER (BORRONI)
 • THE ADMINISTRATION OF JUSTICE: ISSUES & SOLUTIONS. A COMPARATIVE PERSPETTIVE (DE ROBERTIS)
 • THE PROTECTION OF PASSENGER RIGHTS UNDER EU LAW (SEGHESIO)
 • JUDICIAL REFORMS IN POST-SOVIET COUNTRIES (CENERELLI)
 • INTERNATIONAL DISPUTES, IURA NOVIT ARBITER? (GANDINI)

PANEL 4: COMPARATIVE COMMERCIAL AND COMPANY LAW ISSUES

 • COMPARATIVE SOCIAL COMPANY LIABILITY (BORRONI)
 • INVESTING IN PARADISE: IS IT A REAL PARADISE? HOW TO OPEN A COMPANY ABROAD, COMPARATIVE OVERLOOK (DE ROBERTIS)
 • THE FREEDOM OF THE FREEDOM OF ESTABLISHMENT AND FREEDOM TO PROVIDE SERVICES UNDER EU LAW, EU AGENCIES: STATUS, POSITION AND FUNCTIONS (SEGHESIO)
 • TRANSNATIONAL LABOUR REGULATION: A COMPARISON BETWEEN THE EU AND EEU (CENERELLI)
 • CORPORATE GOVERNANCE AND WORKERS’ PARTICIPATION, THE GERMAN EXPERIENCE (GANDINI)

სკოლა დახურა სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანმა, პროფესორმა ირაკლი გაბისონიამ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა პროფესორ ვახტანგ ზაალიშვილსა და პროფესორ ვახტანგ ჟვანიას სკოლის ორგანიზებისთვის, ხოლო იტალიის უნივერსიტეტის პროფესორებს თანამშრომლობისა და აქტიურად ჩატარებული საგაზაფხულო სკოლისთვის.

Posted in Uncategorized.

gabela23

Leave a Reply