სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

საგამოცდო ცხრილები

ბმულები

ანონსი

დისკუსია პარლამენტარებთან თემაზე: ,,ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობები XXI საუკუნეში“

2018 წლის 7 მაისს 18:00 საათზე სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ევროპის დღესთან დაკავშირებით სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართება შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის  წევრებთან. დისკუსია წარიმართება თემაზე: ,,ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობები XXI  საუკუნეში“.

 

საიას თავმჯდომარის სულხან სალაძის საჯარო ლექცია

2018 წლის 7 მაისს 12:00 საათზე  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთერთობების ფაკულტეტის მოწვევით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში  საქართველოს ახლაგაზრდა  იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე  სულხან სალაძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას “საზოგადოებრივი მაუწყებლების სამართლებრივ  რეგულაციებთან დაკავშირებით”.

შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილესთან დავით ზალკალიანთან

2018 წლის 10 მაისს 12:00საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციული კორპუსის  ნიკოლაძის დარბაზში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვევით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი შეხვდება სტუდენტებსა და პროფესორ-მასწავლებლებს.

დასწრება თავისუფალია

„ორატორული ხელოვნებისა და საჯარო გამოსვლების სკოლა 2018″

ახალგაზრდა იურისტთა კლუბი სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო  ურთიერთობის ფაკულტეტის მხარდაჭერით იწყებს ახალ ინოვაციურ პროექტს „ორატორული ხელოვნებისა და საჯარო გამოსვლების სკოლა 2018“, რომელიც საშუალებას მისცემს სტუდენტებს განავითარონ სპიკერის უნარ-ჩვევები, დაეუფლონ საჯარო გამოსვლების ხელოვნებას, აუდიტორიასთან მუშაობას, შეისწავლონ და წარმოაჩინონ მათთვის საინტერესო საკიტხები და გაუზიარონ თავიანთი ხედვა მათ კოლეგა სტუდენტებს .

პროექტი მიმდინარობს 3 კვირის განმავლობაში. პროექტის ფარგლებში გამოცდილი ტრენერები და გუნდების ხემძღვანელები იზრუნებენ პროექტის აკადემიური მხარისა და მონაწილეებში სპიკერის უნარ -ჩვევების განვითარებაზე

რეგისტრაცია იწარმოებს 2-5 მაისს შემდეგ ლინკზე: https://docs.google.com/forms/d/1KudNk6_zsPMHBCOYEYVcs7pNsV8BepBbmla726CpZJk/viewform?edit_requested=true

საგამოცდო ცხრილები

ნესტან კირთაძის საჯარო ლექცია

20 დეკემბერს 14:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში პროფესორ ნესტან კირთაძე წაიკითხავს საჯარო  ლექციას თემაზე: „საქართველოს გეოპოლიტიკური ალგორითმები“ .

გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

კონფერენციის თარიღი: 1 აპრილი, 2018

კონფერენციის ადგილი: საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება შემდეგი მიმართულებით:

 1. კონსტიტუციური სამართალი
 2. ადმინისტრაციული სამართალი
 3. საერთაშორისო სამართალი

 

სამუშაო ენა:

 • ქართული
 • ინგლისური

მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.
 • მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე 2017 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოაგზვანონ სამეცნიერო ნაშრომის თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პირველი ეტაპის წარმატებით გადალახვის შესახებ თითოეულ აპლიკანტს გაეგზავნება წერილობითი დასტური მითითებულ ელ-ფოსტაზე.
 • მეორე ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა 2017 წლის 1 თებერვლამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონფერენციო ნაშრომი ქართულ ან  ინგლისურ ენაზე.
 • ერთ სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა.
 • ნაშრომი შეიძლება იყოს შესრულებული ერთი ან ორი ადამიანის მიერ.
 • თეზისები და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.);
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9;
 • სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული ყოველი გვერდის ბოლოს;
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს მითითების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც გაეგზავნება მეორე ეტაპზე გადასულ ყველა მონაწილეს მითითებულ ელ-ფოსტაზე;
 • ინტერვალი – 1.15
 • გვერდების საზღვრები – 1.9

ინფორმაცია მონაწილეებისათვის:

 • კონფერენციის მონაწილება ნაშრომები დაიბეჭდება საკონფერენციო კრებულში;
 • კონფერენციაში მონაწილეებს დაურიგდებათ სერტიფიკატები;

თეზისები და ნაშრომები გადმოგზავნილ იქნეს publiclaw@gtu.ge  მისამართზე.

საჯარო ლექცია თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”

2017 წლის 19 დეკემბერს 14:00საათზე  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ასისტენტ-პროფესორი ბაქარ მაცაბერიძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”.

ნაშრომთა კრებული – საქართველოს კონსტიტუციის თანამედროვე გამოწვევები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი აცხადებს სამეცნიერო ნაშრომების მიღებას ნაშრომთა კრებულში გამოსაქვეყნებლად.

 თემატიკა:

 1. პარლამენტის საკონტროლო უფლებამოსილებასთან დაკაშირებული აქტუალური საკითხები
 2. მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები
 3. პრეზიდენტისა და მთავრობის კომპეტენციათა გამიჯვნა საერთაშორისო ურთიერთობათა მიმართულებით
 4. ტერიტორიული მოწყობის პრობლემა საქართველოს კონსტიტუციაში
 5. ორპალატიანი პარლამენტის მომავალი საქართველოში
 6. მმართველობის ფორმასთან დაკავშირებული საკითხები
 7. ადამიანის ძირითადი უფლებები და კონსტიტუციური ცვლილებები

  ტექნიკური მოთხოვნები სტატიებისათვის

სტატია უნდა იყოს მკაფიოდ სტრუქტურირებული (შესავალი, ძირითადი ნაწილი, დასკვნა); იგი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ვერსიით ერთ ეგზემპლარად ქართულ და ინგლისურ ენაზე; აწყობილი უნდა იყოს შრიფტით – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.), ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9.

გვერდების რაოდენობა – 10-15 გვერდი.

სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული თითოეული გვერდის ბოლოს.

წყაროები ციტირებული უნდა იყოს შემდეგნაირად (ციტირების წესის დაუცველობის შემთხვევაში სტატია ვერ გამოქვეყნდება კრებულში):

ა) წიგნი: ავტორის სახელის ინიციალი და გვარი, ნაშრომის დასახელება, გამოცემის ადგილი, გამოცემის წელი, მითითებული გვერდი (მაგ.: ლ. ალექსიძე, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბ., 2010, 15.);

ბ) საჟურნალო სტატია: ავტორის სახელის ინიციალი და გვარი, სტატიის დასახელება იტალიკით, ჟურნალის დასახელება, გამოცემის ნომერი, გამოცემის წელი, მითითებული გვერდი. მაგ.: ქ. პოლმანი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში კვლევების ზოგიერთი პერსპექტივა, ქართული სამართლის მიმოხილვა, I, 2001, 83;

 წიგნის, ჟურნალის და სტატიის სახელწოდების მითითება ხდება დედნის ენაზე. უცხოენოვანი  წიგნის დასახელება არ ითარგმნება ქართულ ენაზე.

გ) საერთაშორისო სასამართლოების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, გადაწყვეტილებები მიეთითება შემდეგნაირად: საქმის სახელი ქართულ და ორიგინალის ენებზე იტალიკით, გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და პუნქტი. მაგ. ბრონდა იტალიის წინააღმდეგ (Bronda v. Italy), 1998 წლის 9 ივნისი, 21-ე პუნქტი;

დ) სასურველია, რომ შეძლებისდაგვარად თავიდან იქნეს აცილებული მითითება ინტერნეტ წყაროზე. თუ წყარო, რომელსაც იშველიებს ავტორი, ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინტერნეტით, აუცილებელია, მიეთითოს არა სრული ბმული, არამედ ძირითადი გვერდი.

ნაშრომის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 1 მარტი, 2018 წელი.

ნაშრომის გადმოგზავნა უნდა მოხდეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: publiclaw@gtu.ge

 აღნიშნული ნაშრომი გაივლის რეცენზირებას; რეცენზენტის დადებითი წერილობითი პასუხის შემდგომ მოხდება აღნიშნული ნაშრომის კრებულში გამოქვეყნება.

 

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge