სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

პროექტის „შეხვდი დამსაქმებელს“ ფარგლებში პროკურორებთან შეხვედრა გაიმართება  

 

2018  წლის 13 იანვარს 14:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით პროექტ „შეხვდი დამსაქმებელს“ ფარგლებში გაიმართება შეხვედრა საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებთან.

დაიწყო შერჩევა ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული პროცესისთვის

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის სტუდენტებს აძლევს შანსს მიიღონ მონაწილეობა იმიტირებულ პროცესში ნაფიც მსაჯულად, რომელიც გაიმართება საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სისხლის სამართლის მიმართულებით.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობა მოიცავს – დასწრებას  სასამართლო პროცესზე, როგორც ნაფიცი მსაჯული და მიმდინარე საქმეზე შესაბამისი ვერდიქტის გამოტანას.

შერჩეულ ნაფიც მსაჯულებს იმიტირებული სასამართლო პროცესის გამართვამდე ჩაუტარდებათ ერთ დღიანი ტრეინინგი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე გამოვლინდება საუკეთესო ნაფიცი მსაჯული, რომელსაც გადაეცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. თითოეულ ნაფიც მსაჯულს გადაეცემათ წიგნები და სიმბოლური საჩუქრები.

ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა მოხდება აპლიკაციის  საფუძველზე.

აპლიკაციების მიღება იწარმოებს 10 იანვრიდან და გაგრძელდება 14 იანვრის 23:00 საათამდე.

ნაფიც მსაჯულად იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მსურველმა  სტუდენტმა ელექტრონულ მეილზე iuridiuliganatleba@yahoo.com  უნდა გამოგზავნოს ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა, რომელშიც უნდა დაასაბუთოს, თუ რატომ სურს იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა.

მონაწილეები შეირჩევნიან აპლიკაციის საფუძველზე.

სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

საკონტაქტო პირები:

მაკა აბულაძე 595961900;

ნიკა ასვანუა- 598579350.

Download (DOCX, 38KB)

ნესტან კირთაძის საჯარო ლექცია

20 დეკემბერს 14:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში პროფესორ ნესტან კირთაძე წაიკითხავს საჯარო  ლექციას თემაზე: „საქართველოს გეოპოლიტიკური ალგორითმები“ .

გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

კონფერენციის თარიღი: 1 აპრილი, 2018

კონფერენციის ადგილი: საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება შემდეგი მიმართულებით:

 1. კონსტიტუციური სამართალი
 2. ადმინისტრაციული სამართალი
 3. საერთაშორისო სამართალი

 

სამუშაო ენა:

 • ქართული
 • ინგლისური

მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.
 • მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე 2017 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოაგზვანონ სამეცნიერო ნაშრომის თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პირველი ეტაპის წარმატებით გადალახვის შესახებ თითოეულ აპლიკანტს გაეგზავნება წერილობითი დასტური მითითებულ ელ-ფოსტაზე.
 • მეორე ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა 2017 წლის 1 თებერვლამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონფერენციო ნაშრომი ქართულ ან  ინგლისურ ენაზე.
 • ერთ სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა.
 • ნაშრომი შეიძლება იყოს შესრულებული ერთი ან ორი ადამიანის მიერ.
 • თეზისები და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.);
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9;
 • სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული ყოველი გვერდის ბოლოს;
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს მითითების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც გაეგზავნება მეორე ეტაპზე გადასულ ყველა მონაწილეს მითითებულ ელ-ფოსტაზე;
 • ინტერვალი – 1.15
 • გვერდების საზღვრები – 1.9

ინფორმაცია მონაწილეებისათვის:

 • კონფერენციის მონაწილება ნაშრომები დაიბეჭდება საკონფერენციო კრებულში;
 • კონფერენციაში მონაწილეებს დაურიგდებათ სერტიფიკატები;

თეზისები და ნაშრომები გადმოგზავნილ იქნეს publiclaw@gtu.ge  მისამართზე.

კონფერენციები

რეგისტრაცია ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (EWMI-PROLoG) პროგრამის მხარდაჭერით, აცხადებს სტუდენტური გუნდების რეგისტრაციას ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.

შეჯიბრის ფარგლებში გუნდები წარმოადგენენ მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დავის საგანია სიძულვილის ენა და ჰოლოკოსტის უარყოფა (რევიზიონიზმი). შეჯიბრის მსვლელობისას სტუდენტებს მოეთხოვებათ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გამოყენება.

შეჯიბრი შედგება ტრენინგის, წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და იმიტირებული სასამართლო პროცესებისგან. იმიტირებული სასამართლო პროცესის ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებს წინა ეტაპიდან შერჩეული 8 გუნდი. შეჯიბრში მონაწილეობის ხარჯები სრულად ფინანსდება ა.შ.შ. საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებული პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (EWMI-PROLoG) მიერ. რეგიონული უნივერსიტეტების ერთ სტუდენტურ გუნდს, ასევე დაუფინანსდება მგზავრობა და ცხოვრება შეჯიბრის მიმდინარეობისას. იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონებიდან მონაწილე გუნდების რაოდენობა აღემატება ერთს, დაფინანსების მიმღები ერთი გუნდის შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

შეჯიბრის მონაწილე და გამარჯვებული გუნდები მიიღებენ სერტიფიკატებსა და წამახალისებელ ჯილდოებს.

მონაწილეობის წინაპირობები: შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში არსებული აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის სკოლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებით დაკომპლექტებულ გუნდებს არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 4 წევრის შემადგენლობით. თითოეული უნივერსიტეტიდან გუნდების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს – http://nihr.freeuni.edu.ge/news/341/geo.

რეგისტრაცია ლიტვური ენის შემსწავლელ უფასო კურსებზე.

12-10-2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრი სტუ-ს სტუდენტებს იწვევს ლიტვური ენის შემსწავლელ უფასო კურსებზე დასარეგისტრირებლად.

ოქტომბრიდან იხსნება ახალი ჯგუფი, სადაც სტუდენტები შეისწავლიან არა მარტო ლიტვურ ენას, არამედ გაეცნობიან ლიტვას, მის კულტურასა და ტრადიციებს. ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრი მონაწილეობს სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში. პროექტების ფარგლებში ქართველ სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ უფასოდ გაემგზავრონ ლიტვაში, გაეცნონ ლიტვას, მიიღონ სტიპენდიები ლიტვური ენისა და კულტურის საზაფხულო კურსებისთვის, ასევე, საშუალება მიეცემათ ლიტვურ უნივერსიტეტებში სტიპენდიებით უფასო სწავლებისთვის.

ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრი მდებარეობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში (კოსტავას ქუჩა #77) და მას ლიტვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აფინანსებს.

მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ Lithuania Georgia ფეისბუქის ჯგუფში.

რეგისტრაციაზე მისვლა პირადად შეიძლება შემდეგი გრაფიკით:
სამშაბათი, 17 ოქტომბერი, 16:00 – 18:00 სთ.
ოთხშაბათი, 18 ოქტომბერი, 16:00 – 18:00 სთ.
ხუთშაბათი, 19 ოქტომბერი, 15:00 – 17:00 სთ.
პარასკევი, 20 ოქტომბერი, 15:00 – 17:00 სთ.
შაბათი, 21 ოქტომბერი, 13:00 – 15:00 სთ.

მისამართი: სტუ-ს VI კორპუსი, ეკონომიკის დეპარტამენტი (VI სართული, ოთახი #615-ბ).

გარე მობილობის სტუდენტების საყურადღებოდ

გარე მობილობის (სხვა უნივერსიტეტიდან გადმომსვლელი) სტუდენტებისათვის რეგისტრაციის ვადები განისაზღვრა 3 ოქტომბრიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით. რეგისტრაციისას თან უნდა იქონიოთ პირადობის ასლი და სწავლის საფასურის ნახევრის(1125ლარი) გადახდის ქვითარი.

საბანკო რეკვიზიტები სწავლის საფასურის დასაფარად სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის

საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)
სახაზინო კოდი 708977259 (მაგისტრატურაში 15 ლარიანი მომსახურების ანგარიში) .

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი