ანონსი

დაიწყო შერჩევა ნაფიც მსაჯულთა იმიტირებული პროცესისთვის

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის სტუდენტებს აძლევს შანსს მიიღონ მონაწილეობა იმიტირებულ პროცესში ნაფიც მსაჯულად, რომელიც გაიმართება საქართველოს უზენაეს სასამართლოში სისხლის სამართლის მიმართულებით.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობა მოიცავს – დასწრებას  სასამართლო პროცესზე, როგორც ნაფიცი მსაჯული და მიმდინარე საქმეზე შესაბამისი ვერდიქტის გამოტანას.

შერჩეულ ნაფიც მსაჯულებს იმიტირებული სასამართლო პროცესის გამართვამდე ჩაუტარდებათ ერთ დღიანი ტრეინინგი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტზე.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე გამოვლინდება საუკეთესო ნაფიცი მსაჯული, რომელსაც გადაეცემა შესაბამისი სერტიფიკატი. თითოეულ ნაფიც მსაჯულს გადაეცემათ წიგნები და სიმბოლური საჩუქრები.

ნაფიცი მსაჯულების შერჩევა მოხდება აპლიკაციის  საფუძველზე.

აპლიკაციების მიღება იწარმოებს 10 იანვრიდან და გაგრძელდება 14 იანვრის 23:00 საათამდე.

ნაფიც მსაჯულად იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მსურველმა  სტუდენტმა ელექტრონულ მეილზე iuridiuliganatleba@yahoo.com  უნდა გამოგზავნოს ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა, რომელშიც უნდა დაასაბუთოს, თუ რატომ სურს იმიტირებულ პროცესში მონაწილეობა.

მონაწილეები შეირჩევნიან აპლიკაციის საფუძველზე.

სხვა დამატებითი ინფორმაციისა და კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით.

საკონტაქტო პირები:

მაკა აბულაძე 595961900;

ნიკა ასვანუა- 598579350.

Download (DOCX, 38KB)

ნესტან კირთაძის საჯარო ლექცია

20 დეკემბერს 14:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში პროფესორ ნესტან კირთაძე წაიკითხავს საჯარო  ლექციას თემაზე: „საქართველოს გეოპოლიტიკური ალგორითმები“ .

გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი გიწვევთ სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე – „საჯარო სამართლის აქტუალური საკითხები“ – მონაწილეობის მისაღებად.

კონფერენციის თარიღი: 1 აპრილი, 2018

კონფერენციის ადგილი: საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

საკონფერენციო ნაშრომები მიიღება შემდეგი მიმართულებით:

 1. კონსტიტუციური სამართალი
 2. ადმინისტრაციული სამართალი
 3. საერთაშორისო სამართალი

 

სამუშაო ენა:

 • ქართული
 • ინგლისური

მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.
 • მონაწილეობის მსურველებმა პირველ ეტაპზე 2017 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოაგზვანონ სამეცნიერო ნაშრომის თეზისები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. პირველი ეტაპის წარმატებით გადალახვის შესახებ თითოეულ აპლიკანტს გაეგზავნება წერილობითი დასტური მითითებულ ელ-ფოსტაზე.
 • მეორე ეტაპზე გადასულმა მონაწილეებმა 2017 წლის 1 თებერვლამდე უნდა გამოაგზავნონ საკონფერენციო ნაშრომი ქართულ ან  ინგლისურ ენაზე.
 • ერთ სტუდენტს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა.
 • ნაშრომი შეიძლება იყოს შესრულებული ერთი ან ორი ადამიანის მიერ.
 • თეზისები და ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი – Sylfaen (ქართ.) და Sylfaen (ლათ.);
 • ძირითადი ტექსტის შრიფტის ზომა – 11, სქოლიოების ტექსტის შრიფტის ზომა – 9;
 • სქოლიოები უნდა იყოს განთავსებული ყოველი გვერდის ბოლოს;
 • ციტირება უნდა განხორციელდეს მითითების სტანდარტის მიხედვით, რომელიც გაეგზავნება მეორე ეტაპზე გადასულ ყველა მონაწილეს მითითებულ ელ-ფოსტაზე;
 • ინტერვალი – 1.15
 • გვერდების საზღვრები – 1.9

ინფორმაცია მონაწილეებისათვის:

 • კონფერენციის მონაწილება ნაშრომები დაიბეჭდება საკონფერენციო კრებულში;
 • კონფერენციაში მონაწილეებს დაურიგდებათ სერტიფიკატები;

თეზისები და ნაშრომები გადმოგზავნილ იქნეს publiclaw@gtu.ge  მისამართზე.

საჯარო ლექცია თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”

2017 წლის 19 დეკემბერს 14:00საათზე  სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში ასისტენტ-პროფესორი ბაქარ მაცაბერიძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე:   “ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორი”.

საგამოცდო ცხრილები

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge