სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

იმიტირებული სასამართლო პროცესი.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი“ (IRC),
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის რეგიონალური წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი ატარებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესს მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არქონის საკითხებზე, პროექტის „მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირება და მოქალაქეობის არქონის პრევენცია საქართველოში“ ფარგლებში. აღნიშნული ღონისძიება ნაწილია იმ საინფორმაციო–საგანმანათლებლო კამპანიის, რომელიც წლებია ხორციელდება აღნიშნული პროექტის ფარგლებში და მოიცავს: ტრეინინგებს, კონფერენციებს, საინფორმაციო შეხვედრებს, ტელე-რადიო გადაცემებს და სხვა. პროექტის ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფია სტუდენტები, რომელთა დროულად და სწორად ინფორმირება მოქალაქეობის უფლებაზე, მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, მოქალაქეობის არმქონედ დარჩენის საფრთხეებზე, ხელს შეუწყობს როგორც მათი ცნობიერების ამაღლებას, ისე საკითხის აქტუალიზაციას და პრობლემის პრევენციას.

იმიტირებული სასამართლო პროცესის მიზანია:
აკადემიური დებატის წახალისება საქართველოში მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არქონის საკითხებზე არსებული საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის გარშემო; სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება მოქალაქეობის უფლებაზე, მოქალაქეობის არქონასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მის გამომწვევ მიზეზებზე, მოქალაქეობის არმქონე პირად დარჩენის საფრთხეებზე, მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებებზე; ასევე, მონაწილეთა სასამართლო პროცესებში წარმომადგენლობის უნარ–ჩვევების განვითარების და სტუდენტთა შორის კავშირების განვითარების ხელშეწყობა.
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სახელმწიფო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის III-IV კურსებისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მსურველი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების გუნდი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5 წევრისაგან; შესაბამისად, გუნდის რეგისტრაციისას მიუთითეთ ინფორმაცია გუნდის თითოეული წევრის შესახებ;
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილე გუნდის ყველა წევრი უნდა წარმოადგენდეს ერთი და იმავე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას;
დასაშვებია ერთი უნივერსიტეტიდან ერთზე მეტი გუნდის მონაწილეობა.
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მინაწილეობის მსურველმა გუნდებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შემდეგ ბმულზე: HTTPS://WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/GJXYRPG; რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2017 წლის 6 ნოემბერი.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ნინო რთველაძეს

მობ.: (+995) 577 61 41 99
ტელ.: (+995 32) 2 55 20 01
ელ-ფოსტა: N.RTVELADZE@IRC.GE

POSTER_MOOT COURT _2017

ცხადდება პრაქტიკა სტუდენტებისთვის “ჩემი ადვოკატი”-ს ფარგლებში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი თბილისის მერიასთან ერთად პროექტ – “ჩემი ადვოკატის” ფარგლებში სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მე-4 და სამაგისტრო პროგრამის I, II კურსის სტუდენტებისთვის აცხადებს შესარჩევ კონკურსს 4 თვიანი პრაქტიკული კურსის გასავლელად თბილისის მერიასა და თბილისის რაიონულ გამგეობებში. კურსი მოიცავს როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავებას.
დაინტერესებულმა სტუდენტებმა ა/წ 30 ოქტომბრის ჩათვლით რეგისტრაცია გაიარეთ სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მენეჯერის აპარატში. (მე-9 სარ. 906ა)
გისურვებთ წარმატებას!

30 ოქტომბერს, 13:00 საათზე სამართლის კლინიკა სიანფორმაციო შეხვედრას ჩაატარებს

30 ოქტომბერს, 13:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 915 ა-აუდიტორიაში ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას. შეხვედრაზე სტუდენტები გაეცნობიან კლინიკის საქმიანობას და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ მიიღებენ სრულყოფილ ინფორმაციას. დასწრება თავისუფალია.

რეგისტრაცია ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნული ინსტიტუტი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (EWMI-PROLoG) პროგრამის მხარდაჭერით, აცხადებს სტუდენტური გუნდების რეგისტრაციას ადამიანის უფლებათა სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.

შეჯიბრის ფარგლებში გუნდები წარმოადგენენ მოსარჩელე და მოპასუხე მხარეებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. დავის საგანია სიძულვილის ენა და ჰოლოკოსტის უარყოფა (რევიზიონიზმი). შეჯიბრის მსვლელობისას სტუდენტებს მოეთხოვებათ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გამოყენება.

შეჯიბრი შედგება ტრენინგის, წერილობითი განაცხადის წარდგენისა და იმიტირებული სასამართლო პროცესებისგან. იმიტირებული სასამართლო პროცესის ეტაპზე მონაწილეობას მიიღებს წინა ეტაპიდან შერჩეული 8 გუნდი. შეჯიბრში მონაწილეობის ხარჯები სრულად ფინანსდება ა.შ.შ. საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებული პროექტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” (EWMI-PROLoG) მიერ. რეგიონული უნივერსიტეტების ერთ სტუდენტურ გუნდს, ასევე დაუფინანსდება მგზავრობა და ცხოვრება შეჯიბრის მიმდინარეობისას. იმ შემთხვევაში, თუ რეგიონებიდან მონაწილე გუნდების რაოდენობა აღემატება ერთს, დაფინანსების მიმღები ერთი გუნდის შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.

შეჯიბრის მონაწილე და გამარჯვებული გუნდები მიიღებენ სერტიფიკატებსა და წამახალისებელ ჯილდოებს.

მონაწილეობის წინაპირობები: შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში არსებული აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის სკოლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებით დაკომპლექტებულ გუნდებს არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 4 წევრის შემადგენლობით. თითოეული უნივერსიტეტიდან გუნდების რაოდენობა შეზღუდული არ არის.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს – http://nihr.freeuni.edu.ge/news/341/geo.

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი