სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

გარე მობილობის სტუდენტთა საყურადღებოდ

გაცნობებთ,  რომ ბრძანებაში მოხსენიებულ პირებს, რომლებმაც ისარგებლეს გარე მობილობით სასწავლო და ფინანსური ხელშეკრულება  ბაკალავრებმა უნდა გააფორმონ 2018 წლის 2 ოქტომბრიდან და 5 ოქტომბრის ჩათვლით, ხოლო მაგისტრებმა  4-5 ოქტომბერს.

10:30 საათიდან 16:30-საათამდე.

909 ა ბიბლიოთეკაში

ქართულ ენაში მოსამზადებელ პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა რეგისტრაცია

🚩🚩🚩🚩გაცნობებთ, რომ დაიწყო ქართულ ენაში მოსამზადებელი პროგრამიდან პირველ კურსზე ჩარიცხული სტუდენტების რეგისტრაცია. რეგისტრაციის საათები 10:00- 16:00, ოთახი 916ა,
თან უნდა იქონიოთ გადახდის ქვითარი (1125 ლარი) და თქვენი პირადი საქმე🚩🚩🚩🚩

სადოქტორო პროგრამა „საერთაშორისო ურთიერთობების“ დოქტორანტების საყურადღებოდ!

 

 

2018 წლის 24 სექტემბრიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით სადოქტორო პროგრამა „საერთაშორისო ურთიერთობების“ დოქტორანტები გამოცხადდით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე- 6 კორპუსში მე-9 სართულზე 914 ოთახში, ყოველწლიური სასწავლო ხელშეკრულებების გასაფორმებლად.

ხელშეკრულების გაუფორმებლობის ან გამოუცხადებლობის შემთხვევაში შეგიჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

პირველკურსელთა საყურადღებოდ !

⚠️ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა (პირველკურსელთა) საყურადღებოდ!

სასწავლო წელი იწყება 2018 წლის 8 ოქტომბერს

📌 აბიტურიენტებმა, რომელებმაც, 2018-2019 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის გაგრძელების უფლება, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 👇
 2018 წლის 5-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით
 საბუთები მიიღება 10:00-დან 19:00 საათამდე, ყოველდღე, კვირის გარდა.

⚠️ რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

▶️ განცხადება (განცხადების ფორმა რეგისტრაციისას დაგხვდებათ)
▶️ ატესტატი (დედანი და ასლი)
▶️ პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ ვაჟებისთვის სამხედრო მიწერის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ 2 (ორი) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3 X 4 და მისი ელექტრონული ვერსია (CD დისკით).

⚠️ რეგისტრაციამდე პირველკურსელებმა უნდა დაფარონ პირველი სემესტრის სწავლების საფასური, ანუ მთლიანი თანხის ნახევარი – 1125 ლარი, გადახდის ქვითარი კი უნდა წარადგინოთ რეგისტრაციისას.

▶️ სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:
http://gtu.ge/AboutStu/rekvizitebi.php

⚠️ საბუთების მიღება წარმოებს- მ.კოსტავას 77; სტუ-ის VI კორპუსი, მე-9 სართული; საკონტაქტო ტელეფონი – 598 55 60 01

2016 წლის 25 მაისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, რომლის მიზანი და ამოცანაა გააჩინოს საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კიდევ ერთი კონკურენტუნარიანი, ძლიერი სასწავლო და სამეცნიერო კერა და მისცეს სტუდენტებს სრულფასოვანი და თანამედროვე განათლება.

More Info

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში დაგვირეკეთ 598 33 22 05 ან მოგვწერეთ: law@gtu.ge

არქივი