ანონსი

სტუდენტური კონფერენცია ,,საქართველო- XXI საუკუნე“

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2019 წლის 24 მაისს იმართება საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის  გამოცხადების დღისადმი მიძღვნილი რიგით მეორე

სტუდენტური კონფერენცია ,,საქართველო- XXI საუკუნე“

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა სტუდენტებმა (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) კონფერენციაზე წარსადგენი მოხსენების სახელწოდებები და სამეცნიერო ხელმძღვანელების დასკვნები წარმოადგინეთ და გადმოაგზავნეთ ა.წ. 18 მაისამდე შემდეგ ელ. მისამართზე: kipianimaia@gmail.com

სამეცნიერო კონფერენცია -დეოკუპაციის პერსპექტივები XXI საუკუნეში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას – დეოკუპაციის პერსპექტივები XXI საუკუნეში

კონფერენციის თარიღი: 28-29 ივნისი, 2019

კონფერენციის ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, საქართველო

კონფერენციის სამუშაო ენა: ინგლისური

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • კონფერენციის რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 15 მაისი, 2019
 • კონფერენციის საბოლოო შედეგების ვადა: 25 მაისი, 2019
 • კონფერენციის თარიღი: 28-29 ივნისი, 2019

 

მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი აკრედიტებული უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალსა და დოქტორანტებს;
 • ერთ ავტორს შეუძლია მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარმოდგენა;
 • ნაშრომს შეიძლება ჰყავდეს მხოლოდ ერთი ავტორი.

 

წარმოდგენილი ნაშრომი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 

ნაშრომის მოცულობა – 7-10 გვერდი;

 • ძირითადი ტექსტისა და სქოლიოების შრიფტი – Sylfaen;
 • შრიფტის ზომა: ძირითადი ტექსტი -11; სქოლიო – 9
 • სტრიქონებს შორის დაშორება – 1.15;
 • მინდვრები – 1.9 სმ

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ ნაშრომი და CV შემდეგ ელ-ფოსტაზე: Publiclaw@gtu.ge

 

ნაშრომის შეფასება მოხდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

 • ნაშრომის სათაურისა და შინაარსის შესაბამისობა;
 • თემის მნიშვნელობა;
 • აზრის გამოხატვისა და არგუმენტაციის უნარი;
 • თემის ავტორისეული შეფასება;
 • ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობა;
 • რელევანტური ციტირების ტექნიკა
 • ბიბლიოგრაფია.

 

შერჩეული ნაშრომები გამოქვეყნდება კონფერენციის კრებულში. შესაბამისად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იტოვებს უფლებას რედაქტირება გაუწიოს ნაშრომებს და გამოაქვეყნონ ავტორთან შეთანხმებით.

 

სამეცნიერო კომიტეტი:

ირაკლი გაბისონია, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

მარიამ ჯიქია, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

ჯემალ გაბელია, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

ქეთევან ჯინჭარაძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

დიმიტრი გეგენავა, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

გიორგი გორაძე, სამართლის დოქტორი, პროფესორი

 

Georgian Technical University is pleased to invite you

to participate in the International Scientific Conference – De-occupation perspectives in XXI Century

 

Tbilisi, Georgia, June 28-29, 2019

The theme of the conference is: De-occupation perspective in XXI Century

 

Conference aims:

 • To gather scientific innovations;
 • To facilitate the establishment of strong scientific connections between Georgian and foreign scientists and doctoral students;
 • To promote interdisciplinary studies.

 

Conference working language: English

 

Important Dates:

 • Conference registration deadline (for submitting conference materials – conference paper and CV) – May 15, 2019
 • Conference results – May 25, 2019
 • Conference date – June 28-29, 2019

Requirements:

 • Academic personnel and doctoral students with an active status of any accredited university are welcome to participate.
 • An author can submit only one paper;
 • Each paper can have one author.

The presented conference papers must meet the following requirements:

Paper length: 7-10 pages;

Font of the main text and footnote: Sylfaen;

Font size of the main text – 11, footnote: – 9;

Line spacing – 1.15;

Margins – 1.9 cm.

The interested individuals should send their papers and CV to the following email address: Publiclaw@gtu.ge

Please, indicate the title of the conferencein the subject line of email.

The submitted papers will be evaluated according to the following criteria:

 • Correspondence between the content and title;
 • Significance of the topic;
 • The style of forming and expressing opinion;
 • Author’s assessment of the subject (individual viewpoint);
 • Compliance with technical requirements;
 • Proper citation techniques;
 • Extensive bibliography.

The selected conference papers will be published in conference proceedings; Therefore, Georgian Technical University reserves the right to edit the papers in agreement with the author.

Scientific Committee:

 • Irakli Gabisonia, Doctor of Law, Professor;
 • Mariam Jikia, Doctor of Law, Professor;
 • Jemal Gabelia, Doctor of Law, Professor;
 • Ketevan Jincharadze, Doctor of Law, Professor;
 • Dimitry Gegenava, Doctor of Law, Professor;
 • Giorgi Goradze, Doctor of Law, Associate Professor.

 

ზურა ბატიაშვილის საჯარო ლექცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუ-ს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 17 აპრილს 14:00 საათზე საჯარო ლექციას წაიკითხავს “საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის” მკვლევარი, აღმოსავლეთმცოდნე, საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი ზურა ბატიაშვილი თემაზე: აშშ-თურქეთის ურთიერთობები და საქართველო.

გარბენი ” იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით”

❗️✅‼️🚭სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი აწყობს ტრადიციულ სპორტულ-გამაჯანსაღებელ გარბენს დევიზით “იცხოვრე ჯანსაღი ცხოვრების წესით”– ვემზადებით მსოფლიო რბენისათვის.
2019 წლის 14 აპრილი, 11 საათი, ლისის ტბა
მიზანია: ცოდნის დაუფლებასთან ერთად, სპორტული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია.
მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების გარდა ყველა მსურველს 15 წლის ზევით (15-17 წლის მონაწილეებს დაჭირდება მშობლის თანხმობა).
რეგისტრაცია და სანომრე ნიშნების დარიგდება 9 საათიდან.
სტარტი – 11 საათზე.

მანძილი 3 და 10 კილომეტრიანი დისტანციები:

3 კილომეტრიანი სამოყვარულო გარბენი ასაკოვანი პროფესორ-მასწავლებლებისა და სხვა მოხალისეთათვის. მონაწილეებს დაურიგდებათ სამახსოვრო მაისურები და სერტიფიკატები, ხოლო ქალებსა და კაცებს შორის საპრიზო ადგილზე გასულები დაჯილდოვდებიან სპეციალური პრიზებითა და საჩუქრებით.

10 კილომეტრიან დისტანციაზე ასაკობრივ და აბსოლუტურ კატეგორიებში 1-3 ადგილზე გასულებს გადაეცემა თასები, მედლები, სერტიფიკატები და სამახსოვრო საჩუქრები.
ასაკობრივი კატეგორიები: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+

რეგისტრაცია (უფასოა):
3 კილომეტრიანი დისტანციის მონაწილეები რეგისტრაციას გაივლიან ადგილზე (9 სთ.).

✅10 კილომეტრიან დისტანციაში მონაწილების მსურველებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ
ონლაინში, სარეგისტრაციო ლინკის მეშვეობით:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSthdaUm52m4WTDjXpTvFQ0zDM5O8ihwbHKZ_IiupKiDOPVw/viewform?fbclid=IwAR0eiGAUIj2CCAOrm2lZi-1IVhIbj1WuccGBmH23fSGgL1bmW1cwsqKIjxg

საგამოცდო ცხრილები

რიგგარეშე მობილობით გადმოსულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

ის სტუდენტები, რომლებიც გადმოვიდნენ რიგგარეშე მობილობით 2018 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით   უნდა გამოცხადნენ 909ა (ბიბლიოთეკაში) ხელშეკრულების გასაფორმებლად. თან უნდა იქონიონ გადახდის ქვითარი (1125 ლარი), 10:30-იდან 17:00საათამდე

ფაკულტეტის ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებლების შეხვედრა დეკანთან

2018 წლის 26 ნოემბერს 14:00 საათზე საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში  ახალგაზრდა პროფესორ-მასწავლებლებს შეხვდება ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი ირაკლი გაბისონია.

ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორის მარკო ვალიჯის საჯარო ლექცია

2018 წლის 20 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში  12:00საათზე სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტის ორგანიზებით საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბოლონიის, ვენეციის კა-ფოსკარისა და მილანის კათოლიკური უნივერსიტეტების პროფესორი მარკო ვალიჯი ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: “ევროკავშირი და ახალი საგარეო პოლიტიკური გამოწვევები”

 

ინგლისურენოვანი შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“

2018 წლის 18-21 ნოემბერს სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტისა და რომის ლა-საპიენცას უნივერსიტეტის ორგანიზებით ფაკულტეტზე ჩვენი სტუდენტებისთვის ტარდება ინგლისურენოვანი შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“.

საშემოდგომო სკოლის ფარგლებში ლექციებს წაიკითხავენ: მარკო ვალიჯი-საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ბოლონიის, ვენეციის კა-ფოსკარისა და მილანის კათოლიკური უნივერსიტეტების პროფესორი;ნენო გაბელია-რომის ლა-საპიენცას უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების დოქტორი, საქართველოს ახალგაზრდა ელჩი იტალიაში, სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მოწვეული ასოცირებული პროფესორი.

შემოდგომის სკოლა ,,XXI საუკუნე და ევროკავშირის გამოწვევები“ მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ინგლისური ენის ცოდნა. მსურველები უნდა დარეგისტრირდით https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4pOzI8eTHDOkLTLb8yeIF361du05nRwSNlSAeVoQB1sHg6A/viewform  გაიცემა სერტიფიკატი

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge