სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

დეკანატი

გალერეა

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის საჯარო ლექცია.

11 ნოემბერს, შაბათს 13:00 საათზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პირველკურსელთათვის 909ბ – აუდიტორიაში ჩატარდება პროფესორ იოსებ ბაჩიაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „სამართლის არსი და მნიშვნელობა“.

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნები.

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრის ვაკანტურ ადგილებზე 4 (ოთხი)წლის უფლებამოსილების ვადით წარმომადგენლების ასარჩევად არჩევნები დაინიშნა 2017 წლის 14 ნოემბერს.
აკადემიური საბჭოს წევრის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს პირს, რომელსაც სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე უკავია პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა და აკმაყოფილებს უნივერსიტეტის წესდებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო 2017 წლის 1 ნოემბერს და დამთავრდება 7 ნოემბერს.
რეგისტრაციისთვის მიმართეთ საარჩევნო კომისიის მდივან ქალბატონ მაია ყიფიანს, ოთახი 913ა.
კომისიის თავმჯდომარე - ჯემალ გაბელია

თეიმურაზ დარსანიას წიგნის „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის” პრეზენტაცია.

8 ნოემბერს 16:00 საათზე, საჯარო სამართლის ლაბორატორიაში გაიმართება სამართლის დოქტორის, ასოცირებული პროფესორის თეიმურაზ დარსანიას წიგნის „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულის მცდელობისათვის" პრეზენტაცია-განხილვა.

დასწრება თავისუფალია!

სტუდენტური ვორქშოფი “ მსოფლიო და გენდერი“

2017 წლის 17 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება სტუდენტური ვორქშოფი  “ მსოფლიო და გენდერი“.

სამუშაო ენა: ქართული

ვორქშოფის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (კოსტავას ქ. 77, თბილისი).

რეგისტრაციის ვადა: 5 ნოემბერი, 2017 წ.

ვორქშოფის ფარგლებში განსახილველი თემები:

  • ქალი და პოლიტიკა;
  • გენდერული თანასწორობის სამართლებრივი რეგულირების პრობლემატიკა;
  • გენდერი: პარადიგმები და დილემები.

ვორქშოფში მონაწილეობის მსურველებმა გამოაგზავნეთ CV 2017 წლის 5 ნოემბრამდე შემდეგ ელ-მისამართზე: kipianimaia@gmail.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp74bQ_m1dJgxMfLsxuIRkcCMWb5wJGqTaD0Hf1ixcR_qNjQ/viewform