სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

დეკანატი

გალერეა

ცხრილები

ბმულები

განცხადებები

დაიწყო მიღება სასწავლო კურსზე “ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის” თემაზე.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 1 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით იწყებს საბუთების მიღებას სასწავლო კურსზე „ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა“
კურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის მე-3 და მე-4 აგრეთვე სამაგისტრო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტებს.
ოჯახში ძალადობის თემაზე სასწავლო კურსისა და იმიტირებული სასამართლო პროცესის მიზანია:
 ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის გარშემო აკადემიური დებატის წახალისება საქართველოში;
 სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ;
 სასამართლო პროცესებში წარმომადგენლობის უნარ-ჩვევების განვითარება;
 სტუდენტებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა.
დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.
გასაუბრების შედეგად შერჩეული სტუდენტები გაივლიან მოსამზადებელ ტრეინინგს. სწავლების პროცესში მოხდება სტუდენტების ვიზიტი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში/ კრიზისულ ცენტრში.
კურსის ბოლოს გაიმართება იმიტირებული სასამართლო პროცესი ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის თემატიკაზე.
ტრეინინგების შემდგომ სტუდენტები დაიყოფიან გუნდებად და გადაინაწილებენ როლებს.
იმიტირებული სასამართლო პროცესის ტურნირი შედგება 2 ეტაპისგან − წერითი და ზეპირი რაუნდები; ზეპირ რაუნდში მონაწილეობას მიიღებს წერითი რაუნდის საფუძველზე გამოვლენილი საუკეთესო მონაწილეები.
იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდგომ გამოვლინდება:
• საუკეთესო დაცვის მხარე;
• საუკეთესო ბრალდების მხარე;
• საუკეთესო მომხსენებელი
• საუკეთესო მონაწილე.
მონაწილეებსა და გამარჯვებულებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და ფასიანი საჩუქრები.
კურსში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირები: მაკა აბულაძე -595961900; თინათინ ბარაქაძე- 577375441

Download (DOCX, 37KB)


Download (DOC, Unknown)

სამართლის კლინიკის უფასო იურიდიული კონსულტაცია აცხადებს საბუთების მიღებას პრაქტიკის გასავლელად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის უფასო იურიდიული კონსულტაცია აცხადებს საბუთების მიღებას პრაქტკის გასავლელად. საბუთების მიღება იწარმოებს 1 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 და მე-4 აგრეთვე სამაგისტრო პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტებს.
დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.
კონკურსის გზით შერჩეული სტუდენტები გაივლიან სამ თვიან პრაქტიკას სამართლის კლინიკაში.
პრაქტიკის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.
პრაქტიკის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირები: მაკა აბულაძე -595961900; თინათინ ბარაქაძე- 577375441

Download (DOCX, 37KB)

დაიწყო საბუთების მიღება იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მისაღებად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკა 1 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით იწყებს საბუთების მიღებას იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.
იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართება სისხლის სამართალში ნაფიცი მსაჯულების მონაწილეობით.
შეჯიბრში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებს.
დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.
გასაუბრების შედეგად შერჩეული სტუდენტები გაივლიან მოსამზადებელ ტრეინინგს სასამართლოში იურისტის გამოსვლის ტექნიკაზე ასევე კურსს სამართლებრივი წერის უნარ-ჩვევებში.
ტრეინინგების შემდგომ სტუდენტები დაიყოფიან გუნდებად და გადაინაწილებენ როლებს.
ფინალი გაიმართება საქართველოს უზენაეს სასამართლოში.
იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდგომ გამოვლინდება საუკეთესო დაცვის მხარე, საუკეთესო ბრალდების მხარე, საუკეთესო მომხსენებელი და საუკეთესო მონაწილე.
მონაწილეებსა და გამარჯვებულებს გადაეცემათ სერტიფიკატები და სხვა ფასიანი საჩუქრები.
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე : iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირები: მაკა აბულაძე -595961900; თინათინ ბარაქაძე- 577375441

Download (DOCX, 37KB)

პროფესორ თეო კობუშის საჯარო ლექციები სტუ-ში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ფინანსური მხარდაჭერით კვლევითი ცენტრის „სახელმწიფო-სამართალი-პოლიტიკა-კულტურა“-ს წარდგინებით მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს გერმანელი პროფესორი-თეო კობუში, რომელიც არის ემერიტუს პროფესორი ბონის ფრიდრიხ ვილჰემის უნივერსიტეტში, ფილოსოფიის ინსტიტუტში საჯარო ლექცია-სემინარებს წაიკითხავს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.
აღნიშნული პროფესორი წაიკითხავს ლექციებს და გამართავს დისკუსიებს თემაზე: „სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც სოციალური სახელმწიფო“.
31 ოქტომბერს საჯარო ლექცია გაიმართება სტუ-ს ადმინისტრაციულ კორპუსში, ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 13:00სთ-ზე.
1 ნოემბერს საჯარო ლექცია/დისკუსია გაიმართება სტუ-ს მე-6 კორპუსში, საჯარო ლაბორატორიაში 13:00 სთ-ზე.
აღნიშნულ ღონისძიებებზე დასწრება შეუძლიათ, როგორც სამართლის მეცნიერებათა, ისე ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებების სტუდენტებს