სამართლის კლინიკა

ლაბორატორია

ბიბლიოთეკა

გალერეა

დეკანატი

საგამოცდო ცხრილები

ბმულები

ანონსი

პოლიტიკური პიარის პრაქტიკული კურსი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის ორგანიზებით 28 სექტემბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით ცხადდება აპლიკაციების მიღება პოლიტიკური პიარის პრაქტიკულ კურსზე.
კურსის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს პოლიტიკური პიარის არსი, ძირითადი დებულებები და პრინციპები, საარჩევნო აგიტაცია/კამპანია და მისი დაგეგმარება, სამართლებრივი ნორმები და პრაქტიკა. პრაქტიკული კურსის მონაწილეები შეისწავლიან პოლიტიკური პიარის ძირითად ტექნოლოგიებსა (ამომრჩეველთან ურთიერთობა, სოციალური მედია როგორც პოლიტიკური პიარის ინსტრუმენტი და ა.შ.) და საარჩევნო პროცესში ჩართული იმ უწყებების ფუნქციებს, რომელთა კომპეტენციაა უკანონო აგიტაცია/კამპანიის მონიტორინგი და რეაგირება დარღვევებზე. კურსის ფარგლებში სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემათ გაერკვნენ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს აგიტაცია/კამპანიის რეგულაციებს, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრაქტიკას, მათ შორის ვენეციის კომისიის/ეუთოს სტანდარტებსა და რეკომენდაციებს.
კურსის მიზანია სტუდენტებს შეუქმნას წარმოდგენა თუ როგორ იგეგმება პოლიტიკური პიარი, რა რეგულაციები არსებობს საქართველოსა და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში.
სასწავლო კურსის დასასრულს გაიმართება დისკუსია განვლილი მასალიდან სტუდენტების მიერ შერჩეულ თემატიკაზე.
კურსი განკუთვნილია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.
კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.
კურსის ხანგრძლივობა– 12 საათი.
სასწავლო კურსს გაუძღვება – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადმინისტრაციული დირექტორი ირმა პავლიაშვილი.
კურსის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900;

Download (DOCX, 39KB)

პროექტი „სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში“

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანის ირაკლი გაბისონიას ინიციატივითა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით, სამართლის კლინიკა იწყებს ქართული საუნივერსიტეტო სივრცისთვის უპრეცედენტო პროექტს „სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში“.

პროექტის უმთავრესი ამოცანაა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებს აუმაღლონ ცოდნა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მუშაობის სპეციფიკაზე. ამასთანავე, ბენეფიციარებთან კონსულტაციის გაწევისა და განაცხადების მომზადების განმავლობაში პრაქტიკული დავალებებით შეძლონ უფლებების დარღვევის იდენტიფიცირება, წინასწარი წერილებისა და განაცხადების მომზადება და საქმისწარმოების სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტების შესწავლა.

კურსი ჩატარდება ორ ეტაპად. კურსის დასასრულს შეირჩევა 3 მონაწილე, რომლებიც გაივლიან 6 თვიან პრაქტიკას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდში სადაც პრაქტიკოსი იურისტების დახმარებით მოამზადებენ განაცხადებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გასაგზავნად.

პროექტს გაუძღვება საიას საერთაშორისო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი ნინო ჯომარჯიძე.

აღნიშნული პროგრამა განკუთვნილია სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მე-3, მე-4 კურსისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.

კურსის ხანგრძლივობა – პრაქტიკული ტრეინინგები 2 თვე, სტაჟირება 6 თვე.
სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა.
საბ
პროგრამით დაინტერესებულმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა 27 სექტემრიდან 15 ოქტომრის ჩათვლით უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900;

Download (DOCX, 39KB)

სამართლის კლინიკის სტაჟირება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სამართლის კლინიკის უფასო იურიდიული კონსულტაცია
აცხადებს საბუთების მიღებას პრაქტიკის გასავლელად. საბუთების მიღება იწარმოებს 28 სექტემბრიდან 11 ოქტომბრის ჩათვლით.
კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ სამართლის საბაკალავრო პროგრამის მე-3 და მე-4 აგრეთვე სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს.
დარეგისტრირებული სტუდენტების შერჩევა მოხდება გასაუბრების საფუძველზე.
კონკურსის გზით შერჩეული სტუდენტები გაივლიან 6 თვიან პრაქტიკას სამართლის კლინიკაში.
პრაქტიკის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტუდენტებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.
პრაქტიკის გავლის მსურველმა სტუდენტებმა ელექტრონულად შევსებული განაცხადის ფორმა უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: iuridiuliganatleba@yahoo.com
დამატებითი კითხვებისა და ინფორმაციის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
საკონტაქტო პირი: მაკა აბულაძე -595961900

Download (DOCX, 39KB)

პირველკურსელთა რეგისტრაცია 

👩‍⚖️აბიტურიენტებმა, რომელებმაც სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე 2019-2020 სასწავლო წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე მოიპოვეს სწავლის უფლება, რეგისტრაცია უნდა გაიარონ: 👩‍⚖️🗣👩‍⚖️🗣👩‍⚖️🗣
 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 19 სექტემბრის ჩათვლით, 912ა აუდიტორიაში
 საბუთები მიიღება 10:00-დან 16:00 საათამდე, ყოველდღე, კვირის გარდა.
🚩 რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:
▶️ განცხადება (განცხადების ფორმა რეგისტრაციისას დაგხვდებათ)
▶️ ატესტატი (დედანი და ასლი)
▶️ პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ ვაჟებისთვის სამხედრო მიწერის მოწმობა (დედანი და ასლი)
▶️ 2 (ორი) ფერადი ფოტოსურათი, ზომით 3 X 4 და მისი ელექტრონული ვერსია (CD დისკით).
⚠️⚠️⚠️⚠️ რეგისტრაციამდე პირველკურსელებმა უნდა დაფარონ პირველი სემესტრის სწავლების საფასური, ანუ მთლიანი თანხის ნახევარი – 1125 ლარი (თიბისი ბანკში), გადახდის ქვითარი კი უნდა წარადგინონ რეგისტრაციისას.⚠️⚠️
🚩 სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია:
http://gtu.ge/AboutStu/rekvizitebi.php
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977289 (სწავლის საფასური სტუდენტებისთვის)

საგამოცდო ცხრილები

სტუდენტები, რომლებიც  არ წარმოადგენენ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას არ დაიშვებიან გამოცდაზე

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

სტუდენტები, რომლებიც  არ წარმოადგენენ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას არ დაიშვებიან გამოცდაზე

 

დავალიანების მქონე სტუდენტების საყურადღებოდ!

დავალიანების მქონე სტუდენტების საყურადღებოდ!

 

სტუდენტებს, რომლებსაც  აქვთ დავალიანება 500-იდან 1000-ლარამდე თუ გადაიხდიან თანხას 18.02-იდან 23-02.მდე, მიეცემათ შესაძლებლობა აღიდგინონ აქტივობის შეფასებები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აღნიშნული

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge