ანონსი

კახი ქენქაძის საჯარო ლექცია “ბრექსიტი”

2019 წლის 15 ოქტომბერს 18:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით დიპლომატიურ ლაბორატორიაში ჰარვარდის უნივერსიტეტის ვეზერჰედის სახელობის საგარეო საქმეთა ცენტრის მეცნიერ-მკვლევარი,საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აპარატის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი კახი ქენქაძე ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: “ბრექსიტი”. დასწრება თავისუფალია.

გიორგი მათიაშვილის ლექცია

2019 წლის 11 ოქტომბერს 15:00 საათზე სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ორგანიზებით კავკასიის სამართლის აკადემიის დირექტორი გიორგი მათიაშვილი დიპლაბში(915ა) ჩაატარებს საჯარო ლექციას თემაზე: “დამნაშავის ფსიქოლოგია”.
შეხვედრის ფარგლებში გამორმდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტსა და კავკასიის სამართლის აკადემიას შორის.

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ყველა საფეხურის სტუდენტებმა (გარდა პირველკურსელებისა) სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულება უნდა გააფორმონ 2019 წლის 10 ოქტომბრამდე.
ხელშეკრულების არ გაფორმების შემთხვევაში შეგიჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

გარე მობილობით გადმოსულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დაიწყო გარე მობილობითგადმოსულ სტუდენტებისათვის სასწავლო და საფინანსო ხელშეკრულების გაფორმება. გთხოვთ, მობრძანდეთ 910ა ოთახში.

საგამოცდო ცხრილები

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის გრაფიკოსანთა ცხრილები

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 15KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 11KB)

Download (DOCX, 12KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 13KB)

სამართლის სამაგისტრო პროგრამის გრაფიკისა და დასკვნითი გამოცდის ცხრილი

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 13KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 12KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

სტუდენტთა სტატუსის აღდგენა

სტუდენტებს, რომლებსაც გარკვეული მიზეზების გამო სტატუსი აქვს შეჩერებული  სტუ-ს რექტორის გადაწყვეტილებით აქვთ შესაძლებლობა აღიდგინონ სტატუსი.

სტატუსის აღდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  1. ბუღალტერიიდან ამონაწერი განულებული დავალიანების შესახებ (ადმინისტრაციული კორპუსი, 210 ოთახი)
  2. გადახდის ქვითარი1/4- 562,50 ლარი
  3. სტატუსის შეჩერების ბრძანების
  4. ქსეროასლი (დეკანატი: ბაკალავრები 902ა, მაგისტრები 905ა, დოქტორანტები914ა)
  5. სასწავლო ბარათი (დეკანატი: ბაკალავრები 902ა, მაგისტრები 905ა, დოქტორანტები914ა)
  6. განცხადების ფორმა- საკონსულტაციო ოთახი 910 ა
  7. ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მიმართეთ საკონსულტაციო ოთახს

სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 სტუ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება  2019 წლის 18 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით, ხოლო დამატებითი გამოცდები 2019 წლის 4 მარტიდან 9 მარტის ჩართვლით.

ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში მოგვწერეთ: law@gtu.ge